تفاوت میان نسخه‌های «رنگ پوست انسان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
این نوع از رنگ پوست بیشتر در افرادی دیده میشود که دارای اختلال [[زالی]]
و به دلیل کمبود بیش از حد ملانین و رنگ دانه های پوست میباشد.
 
رنگ پوست سفید مهتابی
 
کاربر ناشناس