تفاوت میان نسخه‌های «رنگ پوست انسان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
و به دلیل کمبود بیش از حد ملانین و رنگ دانه های پوست میباشد.
 
رنگ پوست سفید مهتابی((I))
 
این رنگ پوست از خانواده رنگ پوست های گرم میباشد،
این رنگ پوست از خانواده رنگ پوست های گرم میباشد، در این رنگ پوست لایه های پوست بسیار کم بوده و به خاطر نماین بودن رگ ها گونه ها به رنگ سرخ درآمده است رنگ موی روشن و چشمان رنگی بیشتر در این افراد شایع است(مانند مردم [[شبه جزیره اسکاندیناوی]] و [[آلمان]])
طیف رنگ پوست این افراد از بین بی رنگ (مانند مردم [[روسیه]]،[[اوکراین]] و [[بلاروس]]) تا طیف هایی با درصد کمتر کشیده شده است (مانند اکثریتجمعیتی از مردم [[اروپا]]) رنگ موی روشن و چشمان رنگی بیشتر در این افراد شایع است.
 
رنگ پوست سفید((II))
 
این رنگ پوست از خانواده رنگ پوست های گرمسرد میباشد،میباشد در این رنگ پوست لایه های پوست بسیار کم بوده و به خاطر نماینرگ بودنهای رگ هانمایان گونه ها به رنگ سرخ درآمدهدر آمده است رنگ موی روشنعسلی و قهوه ای و رنگ چشمان رنگیعسلی بیشترو فندوقی در این افراد شایع است.(مانند مردم [[شبه جزیره اسکاندیناوی]] و سفید پوستان [[آلمانقاره آمریکای شمالی]])
طیف رنگ پوست این افراد از بین بی رنگ (مانند مردم [[روسیه]]،[[اوکراین]] و [[بلاروس]]) تا طیف هایی با درصد کمتر کشیده شده است (مانند اکثریت مردم [[اروپا]])
 
رنگ پوست سفید متوسط((III))
 
این نوع رنگ پوست دارای درصد سفیدی کمتر نسبت به رنگ پوست های بالاست و دارای میزان مناسبی از رنگدانه است (مانند مردم [[ترکیه]] ، شمال [[هند]] و [[ایران]].)
کاربر ناشناس