تفاوت میان نسخه‌های «بیماری حرکت»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه دارای ادبیات عامیانه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
غواصان در دو شرایط دچار دریازدگی می‌شوند؛ نخست زمانی که در قایق هستند و به سوی مکان غوص می‌روند و دوم زمانی که در آب هستند و به ویژه اگر به قایق متصل باشند (برای مثال در هنگام برداشت فشار) این بیماری در حالت های جدی باعث آسیب زدن به دستگاه عصبی میشود و هر حمله حدودا یک ساعت الی دو ساعت طول میکشد و
اینکه تموم شد بمولا خدانگهدار.
 
== یافته‌های بالینی ==