تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه مالمو»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{Infobox university | name = دانشگاه مالمو | image = | established = ۱۹۹8 | type = دانشگاه...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Infobox university | name = دانشگاه مالمو | image = | established = ۱۹۹8 | type = دانشگاه...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)