تفاوت میان نسخه‌های «ادبیات پارسی میانه»

 
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = رضائی باغ‌بیدی | نام = حسن | پیوند نویسنده = حسن رضائی باغ‌بیدی | مقاله =پَهْلَوی، زَبانْ وَ اَدَبیّات | دانشنامه = دائرةالمعارف بزرگ اسلامی | ویرایش = | جلد= ۱۴| سال =۱۳۸۷ | ناشر = | مکان = تهران | شابک = | صفحه = ۷۹–۹۱| نشانی = | تاریخ بازبینی =| نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =fa}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =موله| نام =ماریان | پیوند نویسنده =ماریان موله | عنوان =ایران باستان | سال =۱۳۸۶ | ناشر =توس |مکان =تهران }}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =زنر| نام =رابرت چارلز | پیوند نویسنده =رابرت چارلز زنر | عنوان =طلوع و غروب زرتشتی‌گری | سال =۱۳۸۴ | ناشر =امیرکبیر |مکان =تهران }}
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Cereti| نام =Carlo G| پیوند نویسنده =کارلو چرتی| مقاله =PAHLAVI LITERATURE| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| سال =2009| ناشر = | مکان = | شابک = | صفحه = | نشانی =https://iranicaonline.org/articles/middle-persian-literature-1-pahlavi| تاریخ بازبینی =2/14/2013| نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =en}}