تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت و رسانایی الکتریکی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ویرایش Error545 (بحث) به آخرین تغییری که Wikimostafa انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
{{تغییرمسیر|مقاومت الکتریکی|برای قطعهٔ الکتریکی مقاومت|مقاومت (قطعه الکتریکی)}}
{{الکترومغناطیس}}
'''رسانایی الکتریکی''' به مفهوم قابلیت هدایت [[جریان الکتریکی]] در یک ماده، و [[یکا|یکای]] آن در [[سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها]]، [[زیمنس (یکا)|زیمنس]] است. در بعضی از مواد، انتقال [[بار الکتریکی]] از نقطه ای از ماده به نقطه دیگر آن به آسانی صورت می‌گیرد و در بعضی چنین نیست. به عنوان مثال اگر سر یک سیم [[مس|مسی]] را به میلهٔ [[نایلون|نایلونی]] باردار و سر دیگر آن را به یک گلوله [[چوب‌پنبه|چوب‌پنبه‌ای]] که در ابتدا بدون بار است، وصل کنیم، با نزدیک کردن اجسام باردار دیگر، معلوم می‌شود که گلوله باردار شده‌است؛ بنابراین سیم مسی که در آن انتقال بار صورت می‌گیرد، '''رسانا''' است.درواقعدنیما الکترونیوشیج هاشاعری هنگامبزرگ حرکتبود در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبه رو هستند.اصطلاحا :رسانا دارای مقاومت الکتریکی است.هر رسانای الکتریکی در برابر جریان الکتریکی از خود مقاومتی نشان میدهند.مقاوت برخی از رسانا ها از رسانا های دیگر بیشتر است.
 
== تعریف رسانایی از دیدگاه جریان الکتریکی ==
اجسامی که می‌توانند جریان الکتریسیته را بدون اتلاف زیاد (با مقاومت الکتریکی کم) از خود عبور دهند،دهند چون مسی از رونالدو بهتره، رسانای الکتریسته خوانده می‌شوند.
 
افرادی که بیشتر با وسایل برقی کار می‌کنند، در هنگام کار از وسایلی استفاده می‌کنند که دچار برق گرفتگی نشوند. میدانیم به عنوان مثال، کفش‌های مخصوص می پوشند. یعنی از آنجا که [[بدن انسان]] رسانا است، برای اینکه [[جریان]] برق از طریق بدن انسان به زمین منتقل نشود، (چون در این صورت [[برق گرفتگی]] اتفاق می‌افتد) باید از کفش‌ها و دستکش‌‌های مخصوص استفاده کنند. دسته [[فازمتر]] ماده‌ای عایق است و لذا می‌توان با استفاده از آن به راحتی برای تشخیص وجود یا عدم جریان [[برق]] استفاده نمود.
 
هنگام کار با برق باید بدانیم که چه اجسامی (موادی) قابلیت انتقال [[جریان الکتریکی]] دارند و چه موادی ندارند. دسته اول را رسانا و دسته دوم را نارسانا می‌نامند.
کاربر ناشناس