تفاوت میان نسخه‌های «خانواده سلطنتی بریتانیا»

== اعضای بدون عنوان ==
تعداد کمی از اعضای نزدیک خانواده بدون عنوان هستند که گاهی در فهرست‌ها ذکر می‌شوند:<ref>{{cite web|title=Lord Chamberlain's Diamond Jubilee Guidelines|url=http://www.royal.gov.uk/pdf/Charlotte%20Martin%20Sep12/ANNEX%20C%20-%20Royal%20Family.pdf}}</ref>
* [[آرچی مونتباتن-ویندسور]]، (نتیجهنتیجهٔ ملکه)
* [[جیمز، وایکانت سورن]]، نوهٔ ملکه
* [[لیدی لوئیز ویندسور]]، نوهٔ ملکه