تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی شیخ‌علی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== مردم‌شناسی ==
جمعیت این ولسوالی را [[هزاره‌ها]] تشکیل می‌دهند. زبان مردم این دیارمنطقه فارسی است و به [[گویش هزارگی]] سخن می‌گویند. همچنینهزاره‌های دراین قریهٔولسوالی نویمتشکل از قوم دایکلان،دهن سای،خان محمد نایمان، قرلق، کرمعلی و بعضیبابُر قریه‌هایهستند دیگرکه اینبه ولسوالیدو ساداتمذهب حسینیشیعه بودوباشو سنی گرایش دارند. شیعه‌های دوازده امامی اکثریت را در این ولسوالی تشکل می‌دهند.
هزاره‌های این ولسوالی متشکل از قوم دایکلان،دهن سای،خان محمد نایمان، قرلق، کرمعلی و بابُر هستند که به دو مذهب شیعه و سنی گرایش دارند. شیعه‌های دوازده امامی اکثریت را در این ولسوالی تشکل می‌دهند.
 
== افراد مشهور ==
کاربر ناشناس