تفاوت میان نسخه‌های «محمدعلی محمدیان (کرمانشاه)»

 
== بزرگداشت ==
به منظور بزرگداشت محمدعلی محمدیان، یکی از دو هنرستانی که پس از تقسیم هنرستان صنعتی کرمانشاه شکل گرفت به نام او ''مجتمع فنی و حرفه‌ای پسران کرمانشاه (زنده‌یاد مهندس محمدعلی محمدیان)'' نام‌گذاری شده‌است. همچنین در مهر ۱۳۸۴ مجسمۀ نیم‌تنه‌ای از او در محوطۀ‌ این هنرستان برپا شده‌است.<ref name="شیریان ۶">شیریان، ۱۳۹۲، ص ۲۰۷.</ref>
 
== منابع ==