تفاوت میان نسخه‌های «علی ظهیرالدوله»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
== حکومت همدان ==
دوران حکومت ظهیرالدوله در [[همدان]] از سال ۱۳۲۴ قمری آغاز شد. مهمترین اقدامات ظهیرالدوله در همدان که هر یک از آنها مظهری از طرز تفکر سیاسی ظهیرالدوله و منشأ اثری انسانساز و مردمی بودندبودند، به چند مورد اساسی می‌توان اشاره کرد:
 
* تشکیل [[مجلس فواید عمومی همدان]] و تشکیل صندوق عرایض و شکایات در همدان
* ساختن سنگ‌های اوزان رسمی و جمع‌آوری اوزان نادرست