تفاوت میان نسخه‌های «چاپ افست»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
 
== منابع ==
سایت ایرنا مقاله"[https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/875792-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF مهمترین نکاتی که در مورد چاپ افست نمی‌دانید!!]"
{{پانویس}}{{ویکی‌انبار-رده|Offset printing}}
{{موضوعات هنرهای تجسمی}}{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
سایت ایرنا مقاله"[https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/875792-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF مهمترین نکاتی که در مورد چاپ افست نمی‌دانید!!]"
 
{{چاپ-خرد}}
کاربر ناشناس