تفاوت میان نسخه‌های «کمان زنبورکی»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
==انواع کمان زنبورکی ها==
 
به طور کلی کمان زنبورکی ها همانند کمان ها به دو دسته کجدوخم (recurve crossbow) و ترکیبی (compound crossbow) طبقه بندی میشوند. امروزه اکثر کمان زنبورکی هایی که تولید میشوند از نوع ترکیبیی میباشند. دلیل مقبولیت کمان زنبورکی های ترکیبی قدرت بسیار بیشتر آنها در مقایسه با نمونه های کجدوخم میباشد. اخیرا گونه جدیدی از کمان زنبورکی ها تحت عنوان( reverse crossbow ) یه کمان زنبورکی های واژگون تولید شده که در مقایسه با کمان زنبورکی های ترکیبی معمولی قدرت بسیار بیشتری را دارا هستند.
 
به کمان زنبورکی های reverse اصطلاحا R.D.T نیز گفته میشود. این عبارت مخفف Reverse Draw Technology یا ترجمه فارسی: فناوری کشش معکوس گفته میشود.
_ عدم وجود لگد یا ارتعاش و نیروی پسران هنگام شلیک:
 
به علت آرایش موازی و رو در روی کمها و بازو در این نوع کمان زنبورکی ها در هنگام شلیک قطعات متحرک ازجمله کم (قرقره ها) و بازو شتاب و نیروی دقیقا برابر با یکدیگر اما در جهت مخالف یکدیگر دارند که برایند نیرها صفر میشودد و همدیگر را خنثی میکنند. به همین دلیل کمان زنبورکی های واژگون هنگام شلیک برخلاف کمان زنبورکی های معمولی، فاقد لگد یا شوک شدید هنگام شلیک هستند. که همین امر باعث افزایش دقت این نوع از کراسوکراسبو ها میگردد.
 
_ قدرت و سرعت شلیک بسیار بیشتر در مقایسه با کمان زنبورکی های غیر واژگون:
۷۵

ویرایش