تفاوت میان نسخه‌های «کرمانشاه»

* {{یادکرد|فصل=|کتاب=جهان‌نامه: متن جغرافیایی تألیف‌شده در ۶۰۵ هجری|نویسنده= محمد بن نجیب بکران|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|ناشر=کتابخانهٔ ابن سینا|شهر=تهران|کوشش= محمدامین ریاحی|ویرایش=|صفحه=۱۳۹|سال=۱۳۴۲|شابک=}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از بدو تأسیس تا پایان سال ۱۳۹۰، گردآوری و تنظیم وزارت راه و شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری، دفتر طرح‌های کالبدی، دبیرخانهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران|نویسنده= نصرالدین الیاس زاده مقدم، عارف اقوامی مقدم|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|ناشر=مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی و شهرسازی و معماری|شهر=تهران|کوشش= |ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۹۰|شابک= 978-600-5392-20-3}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=بررسی‌های کاربردی توسعه و اقتصاد ایران، جلد دوم|نویسنده= فریبرز رئیس‌دانا|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|ناشر=چشمه|شهر=تهران|کوشش= |ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۸۰|شابک= }}
</div>