تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:جستجوگر علم/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
لغات وافعال تصریح نشده در داستانی که به منظور رفتار درمانی گفته می شود، ایجاد چنین تغییراتی را در افکار،نگرش ها و رفتارها تسهیل می کند.
 
پیش ازاین گفتیم که در خلق داستان باید مجموعه حوادثی را بیاوریم که همانند یا مشابه شرایطی واقعی است.اما وقتی که عملی را توصیف می کنیم نباید جزئیات خاص آن را بیان کنیم.از آنجاکه ما هیچ گاه دقیقا نمی دانیم که ماهیت مسئله مورد نظر چیست وکودک چه درکی از آن دارد وشرایط را چگونه احساس می کند،بنابراین،داستان باید جزئیات را به کودک واگذارد.کودکان توصیف های کلی و تصریح نشده را با تصورات خودشان پر می کنند. اگر عملی را با واژه های خاص شرح دهیم آن گاه پیوند داستان با کودک را به خطر انداخته ایم. علاوه براین،اگر داستان با جزئیات بیشتری شرح داده شود،کودک نمی تواند مشابهات خود را در نظر بگیرد:کارل، قناری زرد رنگ، سرو صدا کرد. کارل،قناری زرد رنگ، منقار کوچکش را باز کرد و سرو صدا کرد. کارل،قناری زرد رنگ،منقار کوچکش را باز کرد و سروصدای جیغ مانند بلندی سر داد. درمثال دوم،درمورد چگونگی تولید صدا در قناری تردید کمتری وجود دارد. درمثال اول، کودک می تواند چگونگی تولید صدا، میزان یلندی و حالت آن را تصور کند.
پیش ازاین گفتیم که در خلق داستان باید مجموعه حوادثی را بیاوریم که همانند یا مشابه شرایطی واقعی است.اما وقتی که عملی را توصیف می کنیم نباید جز
 
<references />
=== چگونه از صدای خود استفاده کنید ===
صدای شما مهمترین ابزارقصه گویی است.می توانید زمزمه کنید،لغتی را با تآکید و فشار ادا کنید یاسرعت صحبت کردن خود را افزایش دهید. با تغییر آهنگ صدای خود می توانید مفاهیم مختلفی را به مخاطب برسانید.
 
وقتی که درباره [[هیپنوتیزم]] مطالعه می کردم، دریافتم که صدای فرد هیپنوتیزم کننده تا چه حد در ایجاد خلسه اهمیت دارد. روش های سنتی ایجاد خلسه، یعنی استفاده از آونگ یا تمرکز چشم، دیگر کمتر به کار می رود.در عوض تعداد روز افزونی از درمانگرها از صدای خود به عنوان وسیله ای برای کمک به مراجعه کننده در ایجاد خلسه،استفاده می کنند. مشهور ترین هیپنوتیزم گفتاری مربوط به میلتون اریکسون است. اریکسون روانپزشک فوق العاده ای بود که در [[هیپنوتیزم]] کردن به ندرت از ابزاری جهت تسهیل ایجاد خلسه استفاده می کرد و به این ترتیب، بیمار، توصیه ها را راحت تر می پذیرفت و به آنها عمل می کرد.
 
خلسه حالتی طبیعی است که همه ما<references />
۱۷۰

ویرایش