تفاوت میان نسخه‌های «تأثیر دنیاگیری کووید–۱۹ بر خشونت خانگی»