تفاوت میان نسخه‌های «برادران گراکوس»

اصلاح املایی/جمله‌بندی
(بهبود منابع‌)
(اصلاح املایی/جمله‌بندی)
[[پرونده:Eugene Guillaume - the Gracchi.jpg|بندانگشتی|چپ|250px|تندیس برادران گراکوس در [[موزه اورسی]]، [[پاریس]]]]
'''یرادرانبرادران گراکوس''' ([[گراکوس|تیبریوس گراکوس]] و [[گایوس گراکوس]]) دو برادر رومی بودند که به واسطه اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اصلاحات ارضی‌شان در [[جمهوری روم]] مورد توجهند.
 
== تیبریوس گراکوس ==
اهداف و مقاصد گراکوس در اصل محافظه‌کارانه بودند. وی از فقر مردانی که در نقاط مختلف ایتالیا مشاهده کرده بود بیم داشت و متقاعد شده بود که در این شرایط حفظ انسجام اجتماعی به عنوان اسکلت‌بندی ارتش امری غیرممکن خواهد بود
 
نیبریوس گراکوس در۱۳۳پ. م به مقام [[تریبونوس پلبیس|تریبونی خلق]] برگزیده شد و عضو [[پوپولارها]] بود اعلام کرد این سه پیشنهاد را می‌خواهد به انجمن قبیله ایقبیله‌ای تقدیم کند.
 
۱- هیچ شارمندی (شهروندان صاحب حق رای) حق ندارد بیش از ۳۳۳ یا در صورت داشتن دو پسر، ۶۶۷ [[ایکر]] از زمین‌هایی را داشته باشد که از دولت خریده یا اجاره داده شده‌است.
 
== گایوس گراکوس ==
گایوس در ۱۲۴ق. م به مقام تریبونی برگزیده شد. وی سعی کرد برنامه‌های تیبریوس را دنبال کند برای هماهنگی بیشتر با قوای اقتصادی و سیاسی حکومت روم کوشید تا چهار طبقهطبقۀ راروستائیان، باسپاهیان، خودپرولتاریا همراهو کند:بازرگانان روستائیان،را سپاهیان،با پرولتاریا،خود وهمراه بازرگانانکند.
 
روستائیان را با تجدید قوانین برادرش و تعمیم آن به زمینهایزمین‌های دولتی در ایالات، و بازآوردن هیئت ارضی و نظارت شخصی بر عملیات آن پشتیبان خویش ساخت.
 
با ایجاد کوچ‌نشینهای تازه در [[کاپوآ]]، تارنتوم، [[گل ناربونی]]، و [[کارتاژ]] و تبدیل آنها به مراکز بازرگانی آتش جاه طلبی طبقه متوسط را برافروخت.
به هر تقدیر قانون غله، آزاد مردان تهیدست روم را از پشتیبانان وابسته [[آریستوکراسی]] به مدافعان برادران گراکوس و بعدها [[گایوس ماریوس]] و قیصر ([[ژولیوس سزار|سزار]]) مبدل کرد. گایوس با برخورداری از پشتیبانی عناصر یاد شده توانست سنت را نقض کند و دوباره و سه باره به مقام تریبونی برگزیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد همه آزاد مردان [[لاتیوم]] از حق رای کامل و باقی آزاد مردان ایتالیا از حق رای جزئی برخوردار شوند. سناتورها با استفاده از غیبت گایوس، که سرگرم مستعمره خود در کارتاژ بود، تریبون دیگر مارکوس لیپوس دروسوس را تحریک کردند تا نخست آنکه با وضع قانونی برای برانداختن مالیاتی که قوانین برای روستائیان مقرر کرده بود آنان را پشتیبان خود سازد؛ و دیگر آنکه با پیشنهاد تشکیل دوازده مهاجرنشین تازه، پرولتاریا را در آن واحد خشنود و ناتوان گرداند. انجمن بی‌درنگ این لوایح را تصویب کرد و گایوس چون بازگشت، دریافت که دروسوس محبوب خلق، رهبری او را گام به گام به چالش گرفته‌است. وی کوشید بار سوم به تریبونی برگزیده شود اما ناکام شد. سال بعد سنا پیشنهاد کرد تا از تشکیل مهاجر نشین در کارتاژ دست کشیده شود، همه دسته‌ها آشکار و نهان این پیشنهاد را نخستین گام در راه لغو قوانین گراکوس شمردند. برخی از هواخواهان گایوس مسلحانه در انجمن حاضر شدند، و یکی از ایشان سنت پرستی را که آهنگ حمله به گایوس کرد از پای درآورد. روز بعد سناتوران با ساز و برگ جنگی تمام حاضر شدند و بر طرفداران خلق، که روی تپه آونتینوس سنگر گرفته بودند حمله کردند. گایوس کوشید تا غوغا را بخواباند. چون نتوانست به آن سوی رود [[تیبر]] گریخت، و هنگامی که گرفتار شد، به بنده اش دستور داد تا او را بکشد، بنده چنین کرد و خود را کشت. شخصی سر گایوس را برید و آن را از سرب گداخته پر کرد و به سنا آورد، زیرا سنا وعده کرده بود به اندازه وزن آن طلا ببخشد. ۲۵۰ تن از هواخواهان گایوس در نبرد به خاک افتادند وسه هزار تن دیگر به موجب احکام سنا اعدام شدند.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی۱=دورانت |نام۱=ویل |عنوان=تاریخ تمدن- جلد سوم |ناشر=انتشارات علمی و فرهنگی |مکان=تهران |شابک=964-445-001-9 |صفحه=۱۳۸ |ویرایش=آریل دورانت|تاریخ بازبینی=۲۶ نوامبر ۲۰۲۰}}</ref>
 
با شکست برادران گراکوس اصلاحات آنها نیز متوقف شد؛ ولی حرکت‌های آنها الهامبخشالهام‌بخش جنبش‌های بعدی قرار گرفت. حرکاتی که بعداً منجر به اصلاحاتی شد؛ که به رهبری افرادی چون [[گایوس ماریوس|ماریوس]] ،[[لوکیوس کورنلیوس سولا|سولا]] و [[ژولیوس سزار]] انجام گرفت.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۲٬۶۷۴

ویرایش