تفاوت میان نسخه‌های «نقض حقوق زندانیان در دوره کووید–۱۹ در جمهوری اسلامی ایران»