تفاوت میان نسخه‌های «قربانیان و مبتلایان سرشناس دنیاگیری کووید ۱۹ در ایران»