تفاوت میان نسخه‌های «بافت همبند»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[سلول چربی]]
 
=== ماتریکس(Matrix) ===کیف
 
ماتریکس از رشته ها(Fibers) و یک جزء نسبتاً بی‌شکل (ماده زمینه‌ای غلیظ) ساخته می‌شود (برخی از مؤلفان «ماتریکس» را فقط برای ماده غلیظ<ref>Ground substance</ref> به کار می‌برند).<ref>Gray's Anatomy.Page 58</ref>
کاربر ناشناس