تفاوت میان نسخه‌های «شبکه ورزش»

شبکه ورزش برای خارج از مرز ایران فیلم های متفاوتی از ورزش پخش میکند و در اصل پخش این شبکه به درون ایران محدود میگردد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(شبکه ورزش برای خارج از مرز ایران فیلم های متفاوتی از ورزش پخش میکند و در اصل پخش این شبکه به درون ایران محدود میگردد)
| شعار = جایگاهی برای همه ورزش‌ها
| کشور = {{IRI}}
| گستره پخش = {{پرچم|جهانایران}}
| مرکز = [[تهران]]
| جایگزین گشته با =
کاربر ناشناس