خطوط ششگانه: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب
(ترکیبی بودن خطوط نسخ و تعلیق به خط نستعلیق)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
خطوط ششگانه عبارند از:
* '''[[خط نستعلیق|نَستَعلیق
* '''[[خط محقق|مُحَقَّق]]'''
* '''[[خط ریحان|ریحان]]'''
کاربر ناشناس