تفاوت میان نسخه‌های «گوئینویر»

اصلاح اشتباه تایپی
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
 
گوئینویر پس از پیروزی [[کاملوت]] در جنگ مقابل [[ساکسن]] ها به کمک جادوجادوی [[مرلین]] ، همراه با مجروحین و تعدادی از [[شوالیه های [[میز گرد]] ، به کاملوت برگشت و منتظر [[شاه آرتور]] ماند تا برگردد ، در جنگ پزشک دربار کاملوت نیز پیدا نشد و خبری از او در [[کاملوت]] نبود تا که پس از چند روز به کاملوت برگشت.
 
 
گوئینویر پس از پیروزی کاملوت در جنگ مقابل [[ساکسن]] ها به کمک جادو [[مرلین]] ، همراه با مجروحین و تعدادی از [[شوالیه های میز گرد]] ، به کاملوت برگشت و منتظر [[شاه آرتور]] ماند تا برگردد ، در جنگ پزشک دربار کاملوت نیز پیدا نشد و خبری از او در [[کاملوت]] نبود تا که پس از چند روز به کاملوت برگشت.
شوالیه ها همچنان به دنبال [[شاه آرتور]] و [[مرلین ]]بودند که پزشک دربار به آنها خبر داد که [[شاه آرتور]] مجروح شده است و تنها راه برای زنده ماندن آن رفتن به جزیره [[آوالن]] است که [[مرلین]] او را همراهی میکند.
پس از چندین ساعت که اگر قرار بود [[شاه آرتور]] زنده بماند باید به [[کاملوت]] برمیگشت اما هیچ اثری از آن نشد و طبق وصیت [[شاه آرتور]] ، [[گوئینویر]] ملکه [[کاملوت]] شد.
طبق افسانه ها [[شاه آرتور]] در نزدیکهنزدیکی جزیره [[آوالن]] درگذشت و مرلین جادوگر از [[آوالن]] « شاه پریان » درخواست کرده بود تا آرتور به آنجا برود و زندگی ابدی داشته باشد و پس از آن دیگر هیچ کس [[شاه آرتور]] را ندید.
 
== نگارخانه ==
۳

ویرایش