علیرضا سپاسی آشتیانی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏بعد از پیروزی انقلاب: افزودن ماجرای فرار
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
(←‏بعد از پیروزی انقلاب: افزودن ماجرای فرار)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== بعد از پیروزی انقلاب ==
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌طور آشکار و افراطی به ضدیت و مخالفت و مبارزه با نظام روی آورد. اواخر ۱۳۶۰ دستگیر شد. در دورهٔ بازداشت، شدیدً به مقدسات اسلامی اهانت کرده، روزهایی پر از هیاهو و درگیری حتی به بسیاری از پاسداران داشت. سرانجام در اثراسفند بدرفتاریماه و۱۳۶۰ شکنجههنگام مأمورینفرار دراز اسفندزندان ماهاوین ۱۳۶۰با شلیک نگهبانان زندان کشته شد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس