تفاوت میان نسخه‌های «گوش»

۲۰۴ بایت حذف‌شده ،  ۲ ماه پیش
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر برگردانده‌شده
|Image2 =
|Caption2 =
|Precursor = واقع شده در [[کمان گلوگاهی]] {{به انگلیسی| Pharyngeal arch}} به هنگام [[مراحل جنینی]]
|System =
|Artery =ناحیه پسین: توسط شاخه [[سرخرگ لاله گوشی پسین]] {{به انگلیسی| Superficial temporal artery}} از [[سرخرگ گیجگاهی سطحی]] {{به انگلیسی| Superficial temporal artery}} و ناحیه پیشین: توسط [[سرخرگ لاله گوشی پیشین]] {{به انگلیسی| Posterior auricular artery}}
 
[[پرونده:Anatomy of the Human Ear in farsi numbers-edit-1.svg|thumb|left|400px| رونگاره و شمای دستگاه شنوایی انسان.{{سخ}}
۱.# [[گوش بیرونی]]{{سخ}}
۲.# [[لاله گوش]]{{سخ}}
۳.# [[مجرای گوش]]{{سخ}}
۴.# [[پرده صماخ]]{{سخ}}
۵.# [[گوش میانی]]{{سخ}}
۶.# استخوان‌های گوش میانی{{سخ}}
۷.# [[استخوان چکشی]]{{سخ}}
۸.# [[استخوان سندانی]]{{سخ}}
۹.# [[استخوان رکابی]]{{سخ}}
۱۰.# حفره صماخی پرده گوش{{سخ}}
۱۱.# [[استخوان گیجگاهی]]{{سخ}}
۱۲.# [[شیپور استاش]]{{سخ}}
۱۳.# [[گوش درونی]]{{سخ}}
۱۴.# پیچ‌راه{{سخ}}
۱۵.# مجرای نیمه‌حلقوی{{سخ}}
۱۶.# دالان (دهلیز) گوش{{سخ}}
۱۷.# پنجره یا منفذ دالانی{{سخ}}
۱۸.# پنجره یا منفذ گرد{{سخ}}
۱۹.# [[حلزون گوش]]{{سخ}}
۲۰.# عصب دالانی یا دهلیزی{{سخ}}
۲۱.# [[عصب شنوایی]]{{سخ}}
۲۲.# مجرای درونی شنوایی{{سخ}}
۲۳.# [[عصب دهلیزی حلزونی]]]]
 
'''گوش''' اندام حسی است که [[صدا]] را دریافت می‌کند.
گوش انسان از سه قسمت خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده. اختلاف زمان جزئی که در رسیدن صدا به دو گوش وجود دارد، به تشخیص جهت صدا کمک می‌کند. امواج حرکتی [[صوت]] در گوش به امواج الکتریکی تبدیل و به [[مغز]] فرستاده می‌شوند. گوش انسان قادر است بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز را درک کند. به این محدوده [[محدوده شنوایی انسان]] می‌گویند.
 
گوش از سه بخش مختلف تشکیل شده استشده‌است: گوش خارجی، میانی و درونی.
 
گوش‌ها تا آخر عمر انسان به رشد ادامه میدهندمی‌دهند<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://pinpost.ir/video/230?title=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8Cصداهای-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8Cساختگی-%D9%88و-%D9%85%D8%BA%D8%B2مغز-%D9%85%D8%A7ما-%DA%A9%D9%87که-%D8%A8%D9%87به-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8Cراحتی-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8فریب-%D9%85%DB%8Cمی-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9Fخورد؟|عنوان=صداهای ساختگی و مغز ما که به راحتی فریب می خورد؟می‌خورد؟}}</ref>
 
== گوش خارجی، گرفتن امواج ==
مجرای گوش خارجی، لوله ایست به طول ۲ یا ۳ سانتیمتر که در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پردهٔ صماخ ختم می‌شود. ارتعاشات صوتی تا قسمت انتهایی این لوله به وسیلهٔ هوا منتقل می‌شود و پس از آن به وسیلهٔ محیط‌های جامد یا مایع به گوش میانی انتقال می‌یابد.
 
== گوش میانی == عرفان باغانی
مهمترین کار گوش میانی گرفتن امواج صوتی از گوش خارجی و سازگاری امپدانسی برای گوش داخلی است. گوش میانی امواج صوتی را به لرزش تبدیل می‌کند و از طریق دریچه بیضی به گوش درونی می‌فرستد . این عمل با استفاده از پرده گوش که گوش بیرونی را از گوش میانی جدا می‌کند و استخوانچه هایاستخوانچه‌های گوش انجام می‌شود.
 
سه استخوان ریز و ظریف موجود در گوش را استخوانچه هایاستخوانچه‌های گوش می‌نامند که کوچکترین استخوان هایاستخوان‌های بدن اند. پرده گوش قسمتی از پوست نازکی است که مثل طبلی محکم گسترده شده استشده‌است و به اولین [[استخوانچه‌های گوش|استخوانچه]] چسبیده استچسبیده‌است این استخوان کوچک استخوان چکشی (مالئوس) نامیده می‌شود. استخوان چکشی به استخوان کوچک دیگری چسبیده استچسبیده‌است که به آن [[استخوان سندانی]] گفته می‌شود؛ [[استخوان سندانی]] به کوچکترین استخوان در بدن متصل است که به آن [[استخوان رکابی|رکابی]] می‌گویند.
 
در آخر با لرزش اسخوان هااسخوان‌ها پیام عصبی ایجاد شده و به قسمت از مخ که زیر [[لوب پیشانی]] قرار دارد فرستاده می شودمی‌شود و مغز آن‌ها را پردازش می کندمی‌کند.
 
[[پرونده:Ear-anatomy.png|چپ|انگشتی|300px|بخش‌های گوش: ۱-جمجمه ۲-[[مجرای گوش]] ۳-لاله ۴-پرده ۵-دریچهٔ بیضی ۶-استخوان چکشی ۷-[[استخوان سندانی]] ۸-[استخوان رکابی]] ۹-دالان ۱۰-حلزون ۱۱- عصب شنوایی ۱۲-لوله استاش.]
 
== گوش داخلی: شروع تحریکات عصبی ==
بعد از اینکه امواج صوتی در گوش میانی به ارتعاش تبدیل شده ارتعاشات وارد گوش داخلی می‌شوند. ارتعاشات داخل حلزون شنوایی می‌روند، حلزون شنوایی یک لوله کوچک و حلقه‌ای در گوش داخلی و جزء [[لابیرنت غشایی]] است؛ حلزون شنوایی پر از مایع است و روی آن را هزاران مژک پوشانده استپوشانده‌است. وقتی ارتعاشات صوتی به مایع داخل حلزون شنوایی برخورد می‌کنند، مایع داخل حلزون شروع به لرزیدن می‌کند. انواع مختلف صداها نمونه‌های مختلفی از ارتعاشات می‌سازد؛ ارتعاش باعث حرکت مژک هایمژک‌های ریز سلول‌های شنوایی می‌شود و هر چه ارتعاش بیشتر باشد مژک هایمژک‌های سلول حلزون بیشتر حرکت خواهد کرد.
 
== منابع ==
{{پانویس}}از كتابکتاب علوم خيليخیلی سبز پايهپایه هشتم.{{انبار-رده}}
 
{{سر و گردن}}
{{کالبد انسان}}
{{دستگاه‌ها و اندام‌های بدن}}
 
 
[[رده:گوش]]