تفاوت میان نسخه‌های «برات زنجانی»

# '''خلاصه داستان [[گرشاسپ‌نامه|گرشاسبنامه]]'''، انتشارات امیرکبیر.
# '''گلستان سعدی: نسخه علمی و انتقادی از روی قدیمیترین نسخ خطی (نسخ پکن) '''، انتشارات امیرکبیر.
# '''برگزیده اشعار [[سنایی]]'''، [[انتشارات امیرکبیر]].
# '''کشف‌الابیات بوستان و گلستان سعدی'''، انتشارات دانشگاه تهران.
# '''تصحیح مثنوی اسرارالشهود'''، محمد [[اسیری لاهیجی]]، انتشارات امیرکبیر.
# '''دانشنامه در علم پزشکی: کهن‌ترین مجموعۀ طبی به [[شعر فارسی]] از حکیم میسری'''، با همکاری [[مهدی محقق]]، مؤسسۀ مطالعات اسلامی [[دانشگاه مک گیل]] (شعبۀ تهران).
# '''صد غزل از [[صائب تبریزی]] با شرح عبارات و ترکیبات ادبی و معنی لغات و اصلاحات'''، نشر بیستون.
# '''برگزیده بهترین اشعار مثنوی'''، نشر طلوع.<ref>سایت خانۀ کتاب [http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=41777 فهرست کتاب‌های برات زنجانی]</ref>
خاقانی شروانی: نکته‌ها از گفته‌ها، [[انتشارات امیرکبیر]].
<ref>سایت خانۀ کتاب [http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=41777 فهرست کتاب‌های برات زنجانی]</ref>
 
== پانویس ==