تفاوت میان نسخه‌های «فیشال (کنش جنسی)»

پارامترهای خالی
(غیرمهم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(پارامترهای خالی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|نوع فعالیت=آمیزش غیر دخولی
|اعضا بدن مرتبط= مرد [[منی]] خود را هنگام ارگاسم به صورت شریک یا شریک‌های جنسی خود می‌پاشد
|ابزار مورد نیاز=
| محدویت دفعات=
|مدت=
|زمان انجام= پس از فعالیت‌های جنسی همچون [[سکس مقعدی]]، [[خود ارضایی]] یا [[سکس دهانی]]
| بیماری= در صورت زخم باز در صورت احتمال انواع بیماری وجود دارد و هم چنین حساسیت پوستی به منی
| روش ایمن=
| دیدگاه علم پزشکی=
| دیدگاه علم روانشناسی=
| دیدگاه اسلام= منعی ندارد ولی منی باید از محل (صورت) پاک شود {{نیازمند منبع}}
| دیدگاه مسیحیت=
|دیدگاه دیگر ادیان=
| پانویس=
}}