تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Mostafazizi/کارگاه پیش‌تولید مقاله»

 
== فعالیتهای هنری ==
کیان امامی از بنیانگذاران سازمان هنری غیر انتفاعی آیکات (ICOT) در تورنتو و مدیر هنری این تشکل است. <ref>{{یادکرد خبر|= |عنوان= مصاحبه آیکات با بی بی سی فارسی |نشانی= https://www.youtube.com/watch?v=bVgX7ChdqzI&feature=youtu.be |تاریخ= ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ |ناشر= بی‌بی‌سی فارسی |}}</ref> این سازمان در سال ۱۳۹۰ با چشم انداز ایجاد پلی میان فرهنگ های کانادا و ایران از طریق تولیدات هنری و موسیقی نو شروع به کار کرد.<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی= مهیم |نام= امیر |عنوان= ICOT's interview on ITCTV with subtitles
|نشانی= https://www.youtube.com/watch?v=9ltBQzOyJlA |تاریخ= ۲۷ اوت ۲۰۱۲|ناشر= برنامه دریچه های روبه رو}}</ref>
<ref>{{یادکرد خبر | نام خانوادگی = ناصری | نام = مشهود | عنوان = اجرای شعر نو نوای نو در تورنتو | خبرگزاری = هفته نامه سلام تورنتو | تاریخ انتشار = ۳۰ اوت ۲۰۱۲| نشانی =https://salamtoronto.ca/2012/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88/ }}</ref>
 
== معرفی آثار ==