تفاوت میان نسخه‌های «ایزوتوپ پرتوزا»

←‏پیشینه: افزودن مطلب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏پیشینه: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
=== علت وجود رادیوایزوتوپها ===
دو نوع [[نیروی هسته‌ای قوی]] و [[الکترومغناطیسی]]، پایداری یک هسته را مشخص می‌کند. نیروهای قوی میان یک جفت [[نوکلئون]] (مانند پروتون - پروتون یا نوترون ) عمل می‌کنند. آن‌ها از نوع نیروی ربایش‌اند. نیروهای الکترومغناطیسی، تنها میان [[پروتون]]‌ها عمل می‌کند و رانشی است. عدم تعادل بین این دو نیرو منجر به ناپایداری و وجود رادیوایزوتوپ می‌شود. رادیوایزوتوپ‌ها می‌توانند مثل رادیوم، پلوتونیوم، اورانیوم به‌طور طبیعی وجود داشته باشند یا به روش‌های آزمایشگاهی پدید آیند.
انجام شده با کمک خانم دکتر (فاطمه حمزاوی)
 
== ایزوتوپ‌های پرتوزای آزمایشگاهی ==
کاربر ناشناس