تفاوت میان نسخه‌های «ناصرالدین‌شاه آکتور سینما»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{ویکی‌گفتاورد}}
* {{IMDb title|id=0104974}}
* {{Rotten Tomatoes|once_upon_a_time_cinema}}
* {{سوره‌سینما عنوان|138109201587}}
* ''[http://iranact.com/Cinema/Movies/movies/256.htm ناصرالدین‌شاه آکتور سینما]'' در وبگاه ایران‌آکت
کاربر ناشناس