تفاوت میان نسخه‌های «عصر روشنگری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{columns-list|colwidth=35em|
* [[رنه دکارت]]
 
* [[باروخ اسپینوزا]]
* [[توماس هابز]]
کاربر ناشناس