تفاوت میان نسخه‌های «اتو اسکورتسنی»

== نگارخانه ==
{{وسط‌چین}}<gallery>
Image:Bundesarchiv_Bild_101I-567-1503C-15,_Gran_Sasso,_Mussolini_vor_Hotel.jpg| <small>اسکورتسینی و [[موسولینی]] پس از عملیات بلوط</small>
Image:Bundesarchiv_Bild_101I-567-1503C-18,_Gran_Sasso,_Mussolini_vor_Hotel.jpg| <small>اسکورتسینی و [[موسولینی]]</small>
Image:Bundesarchiv_Bild_101I-680-8283A-30A,_Budapest,_Otto_Skorzeny,_Adrian_v._Fölkersam.jpg| <small>اسکورتسینی</small>
Image:Bundesarchiv Bild 183-R81453, SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny an der Oder retouched.jpg| <small>اسکورتسینی در لباس تکاوران [[وافن اس اس]]</small>
Image:| <small>اسکورزنی، ۳ اکتبر ۱۹۴۳</small>
</Gallery>
{{پایان}}