تفاوت میان نسخه‌های «عمل‌گرایی»

جز
برچسب: دارای ادبیات عامیانه
 
ما هیچ زمان به حقیقت مطلق نخواهیم رسید. زیرا علم ما، مسائل ما و مشکلات ما همیشه در حال تغییر است و در هر مرحله، حقیقت، آن چیزی خواهد بود که ما را قادر می‌سازد تا به نحو رضایت‌بخش، مسائل و مشکلات جاری آن زمان را بررسی و حل کنیم.
چگونه عملگرا شویم رو بسیاری بهش پرداختن اما میتونید [https://pba1.com/ آکادمی مجازی باور مثبت] رو رصد کنید
رویاهای خودتان را بسازید، وگرنه دیر یازود کسی مجبورتان می‌کند رویای او را بسازید.
 
۱۷

ویرایش