تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه حرکتی»

جز (ربات:ویکی‌سازی اطلاعات بیشتر)
* [[قشر مغز]](Cerebral cortex).سه ناحیه حرکتی در کورتکس روی کنترل حرکتی اثر می گذارند که عبارتنداز<ref>برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص 202.</ref>:
 
1-ناحیه حرکتی اولیه(<ref>Primary motor area)</ref>
 
2-ناحیه پیش حرکتی<ref>Premotor area</ref> یا ناحیه حرکتی ثانویه (Premotor area)
 
3-ناحیه حرکتی تکمیلی(<ref>Supplementary motor area)</ref>
* راههای فوق نخاعی که شامل:
 
1-[[راه هرمی]] یا راه قشری نخاعی(Corticospinal tract)
 
2-[[راه قشری قشری‌پیازی]](بصل النخاعی)(Corticobulbar tract)
 
3-[[راههای خارج هرمی]](<ref>Extrapyramidal tracts)</ref>
 
همچنین ببینید:[[نورون حرکتی فوقانی]]
 
ببینید:[[نورون حرکتی تحتانی]]
 
== راه مشترک نهایی و دستگاه حرکتی ==
راه مشترک نهایی {{انگلیسی | Final common pathway}} که توسط '''شرینگتون'''(Sherington)مطرح شد،قسمتی از دستگاه حرکتی یا سیستم عصبی-عضلانی است که در انقباض عضلانی و عمل حرکتی به عنوان مکانیسم موثر محیطی نقش دارد.