چندهمسری: تفاوت میان نسخه‌ها

خلاصه کردن و اینکه متن جنبۀ تبلیغی نداشته باشد
(←‏چندشوهری: اصلاح جمله، تمیزکاری)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
(خلاصه کردن و اینکه متن جنبۀ تبلیغی نداشته باشد)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری حذف منبع
 
== مسیحیت ==
مسیحیت چندهمسری را نادرست و حرام می داند<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Christianity#:~:text=Monogamy%20was%20the%20norm%20among,does%20not%20contradict%20the%20Scripture.|عنوان=تک همسری در مسیحیت (Monogomy in Christianity)}}</ref>. کلیسای کاتولیک نیز چندهمسری را بهغیرمجاز صراحتمی حرام و محکوم کرده است. مسیحیت یکی از عوامل جلوگیری از چندهمسری در کشورهای غربی بوده است<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.catholiceducation.org/en/controversy/marriage/monogamy-for-the-win.html|عنوان=catholiceducation.org}}</ref>داند.
 
در [[عهد عتیق|عهدقدیم]]، کتاب تورات<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد قدیم، تورات، بخش پیدایش، باب 2، آیۀ 24}}</ref>، مکتوب است «''به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به زن خود می پیوندد و از آن پس، یک تن به حساب می آیند''» که اشاره به یک مرد و یک زن دارد. همچنین ورود چندهمسری در زندگی انسان ها که بر خلاف قانونِ تک همسری ای بود که خدا برای آدم و حوا قرار داد، در قالب روایتی بسیار ساده و کوتاه برای اولین بار توسط شخصی گناهکار و قاتل وارد زندگی انسان ها می شود. تورات به صورت خاص تاکید می کند که این شخص که قاتل هم بود، دو زن داشت<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد قدیم، تورات، بخش پیدایش، باب 4، آیۀ 23.}}</ref>. در تورات، چندهمسری هرچند حرام نشده بود، امّا باعث دوری قلب انسان از خداوند دانسته شده و کسی که پادشاه قوم بنی اسرائیل می شد، از ازدواج های متعدد نهی شده بود، هرچند که اجباری در مورد تک همسری نیز وجود نداشت: "''او (پادشاه) نباید زنان زیادی برای خود بگیرد، مبادا دلش از خداوند دور شود همچنین نباید برای خود مال اندوزی کند''"<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد قدیم، تورات، بخش تثنیه، باب 17، آیۀ 17.}}</ref>. به طور کلی، تورات چند همسری را حرام نمی داند، اما با نسبت دادن آن در بخش پیدایش، به یک شخص قاتل و همچنین با ذکر این نکته در بخش تثنیه که "''...مبادا دلش از خداوند دور شود''"، چند همسری را مذموم می داند و به کنایه آن را ناپسند می داند. بر طبق متن تورات، موسی (نویسندۀ اصلی تورات و پایه گذار یهودیت) دو همسر داشته که به اینطور به نظر می رسد که این دو نفر هم زمان همسر موسی نبوده اند، بلکه موسی پس از از دنیا رفتن همسر اوّل خود، با همسر دوّم ازدواج کرده بوده است<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.versebyverseministry.org/bible-answers/did-moses-have-two-wives|عنوان=versebyverseministry.org}}</ref>.
 
همچنین در انجیل<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، انجیل متی، باب 19، آیۀ 1 تا 9}}</ref>، عیسی مسیح در بحث با روحانیون یهودی چنین می گوید «''او (عیسی) پاسخ داد: آیا نخوانده اید که آفریدگار، آن ها را از آغاز مذکر و مونث آفرید؟ و گفت مرد به همین سبب پدر و مادر را ترک خواهد کرد و به زنش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. به طوری که ایشان دیگر نه دو تن، بلکه یک تن هستند. پس آنچه خدا به هم پیوسته، انسان جدا نکند. (روحانیون یهودی) به او (عیسی) گفتند: پس چرا موسی فرمان داده طلاق نامه ای داده، طلاق دهند؟ (عیسی) به ایشان گفت: به سبب سنگدلی شماست که موسی اجازه داده زنان خود را طلاق دهید، ولی از آغاز چنین نبود. من به شما می گویم، کسی که زن خود را به جز دلیل روسپیگری طلاق دهد، و با زن دیگری ازدواج کند، زنا می کند''». در مورد علت برای طلاق مجاز، تفاسیر متفاوتی وجود دارد، اما به هر ترتیب انجیل در مسیحیت، [[چندهمسری]]مسیحیت،چندهمسری و طلاقِ بی دلیل را با این استدلال که "''...خواست پروردگار در ابتدای آفرینش چنین نبود''"<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، انجیل متی، باب 19، آیۀ 4 تا 6}}</ref> حرامنادرست می داند.
 
همچنین در رساله های [[پولس]]، که از رسولان مسیح است، در چندین نوبت از ازدواج یک مرد و یک زن نام برده شده<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ اول قرنتیان، باب 7، آیۀ 4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ افسسیان، باب 5، آیۀ 31 تا 33}}</ref>. پولس همچنین در سه رسالۀ دیگر، رساله اول به تیموتائوس<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ اول به تیموتائوس، باب 3، آیۀ 1 تا 3}}</ref>رسالۀ دوم به تیموتائوس<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ دوم به تیموتائوس، باب 3، آیۀ 12}}</ref>رساله به تیطوس<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رسالۀ تیطوس، باب 1، آیۀ 6 و 7}}</ref> تک همسری را را برای روحانیون لازم می داند.
 
در [[نامه به عبرانیان|رسالۀ عبرانیان]] نیز این وفاداری به همسر مورد تاکید قرار گرفته است<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=عهد جدید، رساله به عبرانیان، باب 13، آیۀ 4}}</ref>
۳۰۰

ویرایش