جنگ قره‌باغ: تفاوت میان نسخه‌ها

Reza789 صفحهٔ جنگ قره‌باغ را به جنگ اول قره‌باغ منتقل کرد: پس از مناقشه 2020 بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ، جنگ قبلی را باید به گونه ای از جنگ اخیر متمایز کرد. در ویکی پدیای انگلیسی نیز برای جنگ سالهای 1988 تا 1994 از عنوان جنگ اول قره باغ استفاده شده است.
(Reza789 صفحهٔ جنگ قره‌باغ را به جنگ اول قره‌باغ منتقل کرد: پس از مناقشه 2020 بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ، جنگ قبلی را باید به گونه ای از جنگ اخیر متمایز کرد. در ویکی پدیای انگلیسی نیز برای جنگ سالهای 1988 تا 1994 از عنوان جنگ اول قره باغ استفاده شده است.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)