دندان اژدها: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن بخش جستارهای وابسته
(افزودن بخش جستارهای وابسته)
 
 
اما در عمل، استفاده از وسایل مخصوص پاک‌سازی (رفع موانع) به پرسنل رسته مهندسی (مهندسان نظامی) این امکان را داد که با سرعت به نسبه زیادی این موانع را رفع کنند، آن‌ها ثابت کردند که عملکرد ''دندان اژدها'' به عنوان یک مانع به مراتب بسیار کمتر از آن چیزی بوده که انتظار می‌رفته‌است.
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[خورشیدی (مانع نظامی)]]
 
== منابع ==