تفاوت میان نسخه‌های «انحراف معیار»

بدون خلاصه ویرایش
(اشتباهات موجود در محاسبات در قسمت پیدا کردن واریانس)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|تاریخ بازچاپ=
|سرواژه= standard deviation
}}</ref> {{به انگلیسی|standard deviation}} (نماد σ) یکی از شاخص های پراکندگی است که نشان می‌دهد به‌طور میانگین داده‌ها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها نزدیک به صفر باشد، نشانه آن است که داده‌ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه داده‌ها می‌باشد. انحراف معیار برابر ریشه دوم [[واریانس]] است. خوبی آن نسبت به واریانس، این است که هم بعد با داده‌ها می‌باشد.
 
انحراف معیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیل‌های آماری نیز به کار می‌رود. در مطالعات علمی، معمولاً داده‌های با اختلاف بیشتر از دو انحراف معیار از مقدار میانگین به عنوان داده‌های پرت در نظر گرفته و از تحلیل، خارج می‌شوند.