تفاوت میان نسخه‌های «امضای دیجیتال»

بدون خلاصه ویرایش
جز
{{منبع|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۸}}
 
[[File:Private_key_signing.svg|alt=Alice signs a message—"Hello Bob!"—by appending to the original message a version of the message encrypted with her private key. Bob receives the message, including the signature, and using Alice's public key, verifies the authenticity of the message, i.e. that the signature can be decrypted to match the original message using Alice's public key.|thumb|الیاس یک پیام «سلام بابک» را امضای رقمی کرده‌است. یعنی او به پیام اصلی یک قسمت «امضا» اضافه کرده که این امضا توسط رمزنگاری با کلید خصوصی الیاس ایجاد شده است. {{سخ}}بابک دو چیز را دریافت می کند: هم پیام و هم امضا. بابک از کلید عمومی الیاس استفاده می کندمی‌کند تا از اصالت پیام مطمئن شود، یعنی پیام رمزگشایی‌شده توسط کلید عمومی، با پیام اصلی دقیقا منطبق است.]]
 
[[پرونده:DSIGN italy.jpg|بندانگشتی|کارت‌امضای دیجیتال و دستگاه کارت‌خوان]]