تفاوت میان نسخه‌های «امضای دیجیتال»

بدون خلاصه ویرایش
'''امضای رقمی'''<ref>{{یادکرد فرهنگستان|مصوب=امضای رقمی|بیگانه=digital signature, electronic signature|بیگانه در فارسی=|حوزه=مهندسی مخابرات|دفتر=پنجم|بخش=فارسی|سرواژه=امضای رقمی}}</ref> یا '''امضای دیجیتال''' نوعی طرح ریاضی‌وار برای راستی‌آزمایی اعتبار پیام‌ها یا اسناد دیجیتال می‌باشد.
 
یک امضای دیجیتال که پیش‌نیازهای آن برآورده شده است،شده‌است، به گیرنده دلیل ارائه محکمی می‌دهد تا معتقد شود که آن پیام:
 
# پیام توسط فرستنده شناخته شده ایشده‌ای ساخته شده استشده‌است ([[اصالت‌سنجی|احرازهویت]])
# پیام در مدت انتقال تغییر نکرده استنکرده‌است ([[یکپارچگی داده‌ها|یکپارچگی]])<ref>{{Cite web|title=What is Digital Signature – How it works, Benefits, Objectives, Concept|url=http://www.emptrust.com/blog/benefits-of-using-digital-signatures|first=Eliza|last=Paul|date=12 September 2017|website=EMP Trust HR}}</ref>
# فرستنده نمی تواندنمی‌تواند ارسال پیام را انکار کند ([[عدم انکار|سلب انکار]])
 
امضای دیجیتال، نوعی [[رمزنگاری کلید عمومی|رمزنگاری نامتقارن]] است. هنگامی که پیغامی از کانالی ناامن ارسال می‌شود، یک امضای دیجیتال که به شکل صحیح به انجام رسیده باشد، می‌تواند برای شخص گیرنده پیام، دلیلی باشد تا ادعای شخص فرستنده را باور کند یا به عبارت بهتر، شخص گیرنده از طریق امضای دیجیتال می‌تواند این اطمینان را حاصل کند که همان شخص فرستنده، نامه را امضا کرده‌است و نامه جعلی نیست. امضاهای دیجیتال در بسیاری از جنبه‌ها مشابه امضاهای سنتی دستی هستند؛ جعل‌کردن امضاهای دیجیتال به شکل صحیح بسیار مشکلتر از یک امضای دستی است. طرح‌ فایل امضای دیجیتال بر مبنای رمزنگاری نامتقارن هستند و می‌بایست به شکل صحیح صورت گیرد تا مؤثر واقع شود. همچنین امضاهای دیجیتال می‌توانند امضاهایی [[عدم انکار|غیرقابل انکار]] را ایجاد کنند به این معنی که شخص امضاکننده نمی‌تواند تا زمانی که کلید شخصی فرد به صورت مخفی باقی‌مانده‌است، ادعا کند که من این نامه که امضای من را به همراه دارد، را امضا نکرده‌ام؛ ولی در زمانی که کلید شخصی فرد در شبکه افشا گردد، شخص می‌تواند امضای دیجیتال خود را انکار کند هرچند که با اضافه کردن مهرزمانی، امضا معتبر مانده و این مشکل حل می‌گردد. این پیام‌های امضا شده می‌توانند هرچیزی که قابل نمایش به [[آرایه بیتی|رشته بیتی]] است، باشد، مانند: [[پست الکترونیک]]، قراردادها یا پیام‌هایی که از طریق قواعد رمزنگاری‌های دیگر ارسال شده باشند.