تفاوت میان نسخه‌های «فاز (ماده)»

جز
افزودن مطلب جدید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (افزودن مطلب جدید)
۱فاز آب و۱فاز گاز و هوا.
تغییر فاز همان تغییر فیزیکی است و بهتر است برای یک نواختی سامانه واژه فاز بکار رود.
 
برای شناسایی راحت تر فاز ها می توان دو ویژگی را آزمود: ۱- آیا دو ماده با حالت فیزیکی متفاوت داریم؟(مثل آب و یخ که مخلوط دو فاز هستند.) ۲- آیا دو ماده نامحلول داریم؟(مثل آب و روغن که مخلوط دو فاز هستند.)
 
چنانچه پاسخ هر دو سوال خیر باشد آنگاه مخلوط ما تک فاری است.
 
== اختلاف خواص در فازها ==
۵

ویرایش