تفاوت میان نسخه‌های «تقی خان درانی»

بدون خلاصه ویرایش
پس از هزیمت محمدتقی‌خان بافقی، کریم خان، علی‌خان شاهسون را مأمور فتح کرمان کرد. او با اینکه توانست چهار ماه شهر را محاصره کند، هدف گلوله یکی از مدافعان قرار گرفت و کشته شد. پس از این حادثه، سپاهیان علی‌خان پراکنده شدند و به شیراز بازگشتند<ref>تاریخ گیتی‌گشا؛ ص ۵۸</ref>
 
== سقوطفتح کرمان و کشته شدن تقی خان ==
سرانجام وکیل، نظرعلی‌خان زند را مأمور سرکوبی شورش تقی‌خان درانی کرد. این بار نظر علی‌خان توانست با کمک مردم شهر کرمان که از ظلم و ستم درانی به ستوه آمده بودند شهر را تصرف کند. تقی‌خان درانی دستگیر و به شیراز به خدمت وکیل فرستاده شد. بنا به‌دستور کریم‌خان، مردی که سه سال تمام حکومت کرمان را در اختیار داشت به مرگ محکوم شد.<ref>تاریخ‌گیتی‌گشا؛ ص ۶۰</ref><ref>فارسنامه ناصری؛ ج۱، ص ۶۰۹</ref>
۲۴۵

ویرایش