کریم نصر: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* مناظر، گالری هور، تهران ۱۳۹۷ <ref>http://www.onlineartgallery.ir/?m_id=90&id=12585/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1</ref>
* مناظر متروک، گالری بن، تهران ۱۳۹۶
<ref>http://farhikhtegandaily.com/news/4899/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%ABمیراث-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9متروک/
<ref/>
* هنوز زنده است، گالری ویستا، تهران ۱۳۹۴ <ref>http://www.tavoosonline.com/SelectedArtist/SpecialFa.aspx?src=108&Page=1</ref>
۵

ویرایش