ویسواوا شیمبورسکا: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏کتاب‌شناسی: خاتمه ندارد/ 1398/ فصل پنجم
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏کتاب‌شناسی: خاتمه ندارد/ 1398/ فصل پنجم)
* پرسش‌گری از خود ۱۹۵۴
* فراخواندن یتی ۱۹۵۷
* نمک ۱۹۶۲ (ترجمهٔ [[رضا عظیمی]] و [[عرفان کریمی نجات،نجات]]، نشر آنیما)
* یکصد و یک شعر ۱۹۶۶
* کُلی حال ۱۹۶۷ (تحت عنوان "خاتمه ندارد"، ترجمهٔ [[رضا عظیمی]] و [[الهه عبادی]]، انتشارات فصل پنجم)
* کُلی حال ۱۹۶۷
* اشعار منتخب ۱۹۶۷
* می شُد ۱۹۷۲
۱

ویرایش