Championmin

‏۱۶ اوت ۲۰۱۸ عضو شد
جایگزینی صفحه با '...'
(تغییرات کلی)
(جایگزینی صفحه با '...')
برچسب: جایگزین شد
 
...
{| width="100%" border=0 style="background:#ffffff; text-align: center; margin: 0em"
|-
| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}آزادی یعنی در حالی که به هیچ چیز تعهدی نداری، عالی رفتار کنی{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}بیشتر چیزهایی که ازشان دفاع می‌کنیم در نهایت هیچ چیزی نصیبمان نمی‌کنند، فقط انرژیمان را می‌گیرند{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}بی عیب و نقصی: یعنی از انرژی در حد کمال بهره ببری{{وسط چین}}}}
|| {{الگو:کاربر ویرایش سراسری}}
|| {{الگو:کاربر ویرایش}}
|-
| {{الگو:کاربر ویکی‌سازی}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}زیاده از حد به خود پرداختن خستگی وحشتناکی پدید می‌آورد. این خستگی باعث می‌شود انسان از دیدن شگفتیهای اطرافش دست بکشد{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}احساس اهمیت کردن شخص را سنگین، دست و پا چلفتی و خودبین می‌کند.{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}انسان با کل کیهان در تماس است، اما فکر کردن او به یک چیز خاص، دقت او را می‌گیرد و فهم کل را از دست می‌دهد{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}تنها یک هدف است که هنگام دستیابی به آن، پوچی وجودت را فرا نمی‌گیرد: بی‌نهایت، دریای آگاهی{{وسط چین}}}}
|-
| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}ذهن یا سیستمی از افکار که در سر انسان به طور پیوسته در جریان است که به آن گفتگوی درونی نیز گفته می‌شود، می‌تواند متوقف شود{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}با توقف ذهن یا افکار، انسان متوجه خواهد شد که جهان بدون افکار و کلمات نیز قابل درک است، آن موقع حقیقت دیده می‌شود{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}از آنجا که تمام ابزارها و فنون بشری حاصل ذهن و افکار اویند لذا هیچ یک قادر به متوقف کردن افکار یا ذهن نیستند{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}لذا برای توقف ذهن به عامل دیگری نیاز است؛ آن عامل در مکتبهای مختلف نامهای مختلفی دارد: قصد، هوشمندی، ذهن کیهانی، روح القدس و...{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}هنگام تماس با قصد، کلمات ارزش خود را از دست داده، دانش در ورای کلمات و در ابعاد وسیع در دسترس خواهد بود{{وسط چین}}}}
|-
| {{Userbox|#546D9C|#DFFFFF|[[File:Manga real face.svg|38px]]|این کاربر در بررسی چیزهای غیر عادی از حد و مرز عادی بودن خارج شده است.}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}فقط دیوانه است که بار معرفت پیشه شدن را با طیب خاطر به دوش می‌کشد{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}معرفت پیشه فخر ندارد، مقام ندارد، خانواده ندارد، نام ندارد، وطن ندارد، فقط حیات دارد{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}قصد، تفکر یا شی و یا آرزو نیست. قصد چیزی است که می‌تواند شخص را در موقعی فاتح سازد که افکارش به او می‌گوید شکست خورده است{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}قصد با وجود وادادن و افراط کاری سالک مبارز کار می‌کند، چیزی است که او را آسیب ناپذیر می‌سازد{{وسط چین}}}}
|-
| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}باید با دنیا همان گونه رفتار کنیم که هست: راز محض{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}قصد بی‌کرانگی: یعنی دعوت بی‌نهایت به زندگی خود{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}همه چيز با خواستن شروع مي‌شود{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}بی‌نهایت چیزی است که وجود دارد ولی فهمیده نمی‌شود و فقط از روی آثار آن می‌توان پی به آن برد{{وسط چین}}}}
|| {{کاربر زمینی}}
|-
| {{Userbox|#386F9E|#54919C|[[File:Flower-lineart.svg|45px]]|این کاربر برای درک برخی از مفاهیم غیر معمول چیزهای زیادی را فدا کرده است.}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}زمان و مکان بر بی‌نهایت تاثیری ندارند چون آنها ساخته دست خود او هستند{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}هر موجودی، همان بی‌نهایت است که با پوشش جسم، در ابعاد زمان و مکان ظاهر شده است{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}تنها موجودی که ضمیر آگاه دارد انسان است، یعنی می‌تواند به عنوان یک وجود مستقل با بی‌نهایت ارتباط برقرار کند{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}بی‌نهایت، انسان را به وجود آورده، تا بتواند از چشمان او به خودش نگاه کند{{وسط چین}}}}
|-
| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}سالک مبارز طوری عمل می‌کند که گویی می‌داند چه می‌کند، حتی موقعی که در حقیقت چیزی نمی‌داند{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}ما یا خود را بدبخت می‌کنیم و یا خود را نیرومند می‌سازیم، نیروی صرف شده همان است.{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}خیلی از چیزها که در گذشته نمی‌شد الان می‌شود، آن چیزها خودشان تغییری نکرده‌اند، اما تصور او از خودش تغییر یافته است{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}در صورت عشق‌ورزى با هستى، حتى مواجه شدن با عوامل بيمارى‌زا چندان خطرى به دنبال ندارد.{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#C18CA7|#C18C8D|[[File:Fish icon white 02.svg|45px]]|این کاربر زمان زیادی را در مورد مسایلی فکر کرده که بعدها خود به خود حل شده!}}
|-
| {{Userbox|#000000|#56484C|[[File:All-seeing-eye-1652136 960 720.png|45px]]|بخش منفی وجود همیشه می‌خواهد خودش را به رخ بکشد}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}وقتی ذهن را شناختی، آن موقع تازه ماجراجویی شروع می‌شود{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}شگفت انگیز‌ترین داستان عالم را به یک قصه تکراری ملول افسرده کننده تبدیل نکن{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}وقتی آرزویی نداشته باشی در حالی که تسلیم ناامیدی و خستگی نیز نباشی، پس بی‌نیازی{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#BBC18C|#A1C18C|[[File:Emojione 1F54A.svg|45px]]|مفهوم آزادی برای این کاربر یعنی درک و مشاهده بدون موانع ذهنی و ادراکی، نه تعریفی که دیکته شده باشد.}}
|-
| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}راه حل بسیار ساده است، راهی که به آن منتهی می‌شود به اندازه ساختار ذهنی شخص پیچیده است{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#A2C9CA|#8CC0C1|[[File:Lapin^^.svg|30px]]|این کاربر به حل مسایل از طریق گفتگو ایمان دارد هرچند ممکن است به آن پایبند نباشد.}}
|| {{Userbox|#99B3FF|#6FB2ED|[[File:Buddhaoutline.svg|40px]]|این کاربر تمایل دارد هر چیزی را همان گونه که هست بپذیرد}}
|| {{Userbox|#000000|#FFFFFF| |{{وسط چین}}کسی که همه چیز را از دست داده است، دیگر چیزی برای ترسیدن ندارد{{وسط چین}}}}
|| {{Userbox|#9AB1C4|#8CAAC1|[[File:Penguin questioning by mimooh.svg|32px]]|محتویات این صفحه فقط چیزهایی است که در زمان ساخت این صفحه در ذهن این کاربر موجود بوده اند.}}
|}
۲۹۰

ویرایش