تفاوت میان نسخه‌های «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»

جز
←‏هیئت رئیسه: به روز رسانی اطلاعات در ۲۸ آذر ۱۳۹۹.
جز (تصحیح لینک.)
جز (←‏هیئت رئیسه: به روز رسانی اطلاعات در ۲۸ آذر ۱۳۹۹.)
 
== هیئت رئیسه ==
هیئت رئیسه کنونی جامعه مدرسین با کسب اکثریت آرای اعضای شورای عالی جامعه، برای دوره جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای مدت دو سال انتخاب شدند. (۳۰۲۸ فروردینآذر ۱۳۹۸۱۳۹۹):
* [[محمدسید یزدیهاشم حسینی بوشهری]] (متوفی)، به عنوان رئیس شورای عالی جامعه،جامعه مدرسین
* [[ سید هاشماحمد حسینی بوشهریخاتمی]]، به عنوان نایب اول
* [[احمدعباس خاتمیکعبی]]، به عنوان نایب دوم،دوم
* [[محسن اراکی]]، به عنوان منشی
* [[محمود عبداللهی]]، به عنوان منشی
* [[ابوالقاسم وافی]]، به عنوان امین مالی