تفاوت میان نسخه‌های «استان حائل»

بدون خلاصه ویرایش
</tr><tr class="mergedtoprow">
<th>کشور
<td>{{KSA}}</td>
<th class="adr"><span class="country-name">{{KSA}}</span>
</tr>
 
|-
</tr><tr class="mergedtoprow">
<th>مرکز
<th class="adr"><span class="country-name"td>[[شهر حائل]]</spantd>
</tr>
 
 
|-
</tr><tr class="mergedtoprow">
<th>وسعت شهراستان
<td>۱۰۳,۸۸۷ کیلومتر مربع</td>
</tr>
 
 
|-
</tr>
 
 
|}
 
کاربر ناشناس