تفاوت میان نسخه‌های «خورشیدی‌ها»

جز
برداشتن ویکی‌سازی Taxopodida > تغییرمسیر نامشابه است (۱۰.۱ core) 0.363636363636
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Radiozoa > شعاعیان (۸.۱))
جز (برداشتن ویکی‌سازی Taxopodida > تغییرمسیر نامشابه است (۱۰.۱ core) 0.363636363636)
* [[Centrohelida]] ( برخی در [[هکروبیا]] قرار می‌دهندش)
* [[Desmothoracida]], [[Heliomonadida|Heliomonadida/Dimorphida]] و [[Gymnosphaerida]] (اکنون در [[ریزاریا]]> [[دنبی‌زیان]])
* [[ Taxopodida]] > ''[[Sticholonche]]'' (اکنون در [[ریزاریا]]> [[شعاعیان]])
* [[Pedinellid]] (اکنون در [[ناجورتاژکان]])
* [[Rotosphaerida]] (اکنون در [[پشت‌تاژکان]]> [[Nucleariida]])
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش