تفاوت میان نسخه‌های «مسعود خیام»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ ماه پیش
# '''شعر نو برای مبتدیان جوان، ابتکار نو، تهران، ۱۳۸۴
# '''پادشاه صورت و معنا، ابتکار نو، تهران، ۱۳۸۸<ref>سایت خانهٔ کتاب [http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1469847 کتاب‌های مسعود خیام|پادشاه صورت و معنا]</ref>
# '''احمد شاملو ـ عکس فوری، گوشه، تهران، ۱۳۹۳<ref>سایت خانهٔ کتاب [httphttps://wwwdb.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1863400 کتاب‌های مسعود خیام|احمد شاملو، عکس فوری]</ref>
# '''شاهنامه برای جوانان، نگاه، تهران، ۱۳۹۴<ref>سایت خانهٔ کتاب [http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1955022 کتاب‌های مسعود خیام|شاهنامه فردوسی برای جوانان]</ref>
# '''نيم‌نگاهى به مولوى، مثنوى براى جوان‌ترها، نشانه، تهران، ۱۳۹۶<ref>سایت خانهٔ کتاب [http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2370490 کتاب‌های مسعود خیام|نیم‌نگاهی به مولوی]</ref>