تفاوت میان نسخه‌های «بحث:درگیری ناگورنو قره‌باغ (۲۰۲۰)»

Chikago صفحهٔ بحث:درگیری ناگورنو قره‌باغ (۲۰۲۰) را به بحث:جنگ ناگورنو قره‌باغ (۲۰۲۰) منتقل کرد: در تمام مقالات دیگه از واژه جنگ استفاده شده است. برای یک دستی با زبان های دیگه منتقل شد.
(Chikago صفحهٔ بحث:درگیری ناگورنو قره‌باغ (۲۰۲۰) را به بحث:جنگ ناگورنو قره‌باغ (۲۰۲۰) منتقل کرد: در تمام مقالات دیگه از واژه جنگ استفاده شده است. برای یک دستی با زبان های دیگه منتقل شد.)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)