Chikago

‏۷ ژوئن ۲۰۱۲ عضو شد
بدون خلاصه ویرایش
|}
{{شعر|ثلث}}
{{ب|چو عادت است که ابنای دهر در هر قرن کرم| کرم به لاف ز عهد گذشته وا گویند}}
{{ب|بدان گروه بباید گریست کز پی ما| حکایت کرم از روزگار ما گویند}}
{{پایان شعر}}